HemOm ossVåra tjänsterkontakta oss

Våra tjänster

Certifiering

En fastighet som uppfyller våra krav kan bli trygghetscertifierad. I denna tjänst ingår löpande konsultation, slutbesiktning och certifiering med märkning av fastigheten och ett utfärdat certifikat som gäller i fem år under förutsättning att våra krav uppfylls.

Besiktning

I denna ingår fysiska besiktningar av bostadsfastigheter som resulterar i ett skriftligt protokoll med förslag till åtgärder. Dessutom ingår konsultation vid genomförande av åtgärder. Vid beställning av tre besiktningar eller fler så ingår utbildning av ledningsgrupp och personal.

Besiktning

I denna ingår fysiska besiktningar av bostadsfastigheter som resulterar i ett skriftligt protokoll med poängbedömning och förslag till åtgärder. Vid beställning av tre besiktningar eller fler så ingår utbildning av ledningsgrupp och personal.

Nybyggnation

Våra övriga tjänster förutsätter att fastigheten redan är byggd. Det bästa är om fastigheten redan från början uppfyller kraven för certifiering. Därför erbjuder vi också vår kunskap till byggaktörer redan från planeringsstadiet.

Samarbetspartners

Vi utbildar och licensierar underkonsulter och samarbetspartners.

Föreläsning

För att säkerställa krav på förvaltning och kunskap om vår tjänst erbjuder vi utbildningar och föreläsningar om brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete.

Konsulttjänster

Vi erbjuder teknisk rådgivning i samband med beställningar och genomförande av åtgärder.

Ta kontakt

Adress

Hamngatan 32E
172 66 Sundbyberg

Allmänna frågor

svensk@trygghetscertifiering.se

Adress

hamngatann 32E
172 66 Sundbyberg

Allmänna frågor

ulf.malm@trygghetscertifiering.se

Ta kontakt

Adress

Hamngatan 32E
172 66 Sundbyberg

Allmänna frågor

svensk@trygghetscertifiering.se