HemOm ossVåra tjänsterkontakta oss

Om oss

Svensk Trygghetscertifiering AB (Org nr 559158-2373) bildades 2018 av Ulf Malm och Lennart Levander. Bolaget använder sig av särskilt utbildade besiktningspersoner som också utfärdar certifieringar.

Ulf Malm är jurist och har arbetat med brottsförebyggande arbete och kartläggningar av brottslighet och otrygghet sedan 1997. 2002 började han, tillsammans med medarbetare och uppdragsgivare, att utveckla checklistor för trygghetsbesiktningar av bostadsfastigheter och parkeringar i Gårdsten, Lövgärdet, Rannebergen, Angered C och Gamlestaden i Göteborg. Därefter har metoden vidareutvecklats och används i bland annat Stockholm, Landskrona och Helsingborg. 2006 genomfördes de första trygghetscertifieringarna med metoden som utgångspunkt. Uppdragsgivare har varit Förvaltnings AB Framtiden, Bostads AB Poseidon, Bostadsbolaget, Gårdstensbostäder, Fastighetsägare i Gamlestaden, Wallenstam, Riksbyggen, SABO, Fastighetsägarna,Svenska Bostäder, Familjebostäder, BoStaden, Fastighetsägare i Järva, Rågsveds Fastighetsägare, Helsingborgshem och Landskrona Stadsutveckling.

Lennart Levander blev polis 1979. 1999 fick han uppdrag på enheten för forskning och utveckling i Polismyndigheten i Stockholms län där han och kollegor i samarbete med forskare på Chalmers och KTH utvecklade BoTryggt 01 och senare BoTryggt 05, som var handböcker för brottsförebyggande och trygghetsskapande i bostadsområden. Från 2007 var Lennart tjänstledig från polisen och arbetade som konsult på föreningen Fastighetsägare i Järva där han hade uppdraget att genomföra trygghetsbesiktningar och utveckla arbetsmetoden. 2011 fick Lennart ta emot utmärkelsen ”Årets säkerhetskonsult” vid Security Awards. 2012 återgick Lennart till polisen för att sedan återigen börja på föreningen 2015 och samtidigt säga upp sig på polisen.

Metod

Svensk Trygghetscertifiering tillhandahåller en kvalitetskontroll för ökad trygghet och minskad utsatthet för brott i bostadsfastigheter. Kontrollen är anpassad för befintlig bebyggelse och kan användas i flerbostadshus i både traditionell stadsbebyggelse och i miljonprogramsområden.

Svensk Trygghetscertifierings metod är trygghetskontroller som initierades i Gamlestaden och Angered i Göteborg 2002 (GG02). Sedan dess har metoden använts av Riksbyggen, BoStaden och Landskrona Stadsutveckling i Landskrona, av Svenska Bostäder i Stockholm samt av Helsingborgshem. GG02 utvecklades delvis med inspiration och kunskap från BoTryggt 01 (polisens forskningsenhet, Stockholm). Genom åren har många experter på brottsförebyggande och säkerhetsarbete samt personer med lång erfarenhet på fastighetsförvaltning deltagit i vidareutvecklingen av metoden.

Från 2007 har metoden använts av föreningen Fastighetsägare i Järva och efter hand i samarbete med föreningarna mellan fastighetsägare i Skärholmen, Rågsved och Hässelby-Vällingby (FS Trygghetscertifiering).

Rutinerna och kraven för certifiering är under ständig utveckling.

Svensk Trygghetscertifierings checklistor åtnjuter skydd enligt 49 § upphovsrättslagen.

Resultat

Metoden är beprövad och har gett dokumenterat goda resultat med kraftigt minskad utsatthet för brottslighet och ökad upplevd trygghet i de bostadsfastigheter där metoden använts. Kontakta oss för mer information.

Kunder

Svenska Bostäder
AB Familjebostäder
Stockholmshem
Huge Bostäder AB
Haninge Bostäder

Ta kontakt

Adress

Hamngatan 32E
172 66 Sundbyberg

Allmänna frågor

svensk@trygghetscertifiering.se

Ta kontakt

Adress

Hamngatan 32E
172 66 Sundbyberg

Allmänna frågor

svensk@trygghetscertifiering.se

Adress

hamngatann 32E
172 66 Sundbyberg

Allmänna frågor

ulf.malm@trygghetscertifiering.se