Svensk Trygghetscertifiering för tryggare och säkrare boende

Svensk Trygghetscertifiering erbjuder fastighetsägare kunskapsunderlag för att genomföra åtgärder som leder till ökad trygghet och minskad brottslighet i enskilda fastigheter eller bostadsområden. Metoden är utvecklad av oss sedan 2002 och har en dokumenterad och mätbar effekt. Trygghetscertifieringen genomförs i korthet i flera steg: Först görs en fysisk besiktning av fastigheten, som resulterar i en poängbedömning med eventuella åtgärdsförslag. Därefter genomförs utbildning av förvaltningspersonal och erbjuds tekniskt stöd i genomförandet. Avslutningsvis görs en slutbesiktning som kan resultera i en trygghetscertifiering. Vi som erbjuder denna tjänst har många års erfarenhet av konkret trygghetsarbete i bostadsområden runt om i Sverige.

läs mer

Våra tjänster

certifiering

besiktning

nybyggnation

Föreläsning

samarbeten

konsultarbete

läs mer

Våra tjänster

läs mer

Ta kontakt

Adress

Hamngatan 32E
172 66 Sundbyberg

Allmänna frågor

svensk@trygghetscertifiering.se

Ta kontakt

Adress

Hamngatan 32E
172 66 Sundbyberg

Allmänna frågor

svensk@trygghetscertifiering.se

Adress

hamngatann 32E
172 66 Sundbyberg

Allmänna frågor

ulf.malm@trygghetscertifiering.se